Home

Voor de ware ontdekkingsreis behoeft men geen nieuwe landschappen te zoeken, maar moet men nieuwe ogen krijgen

(Marcel Proust)

Papillon, praktijk voor psychosociaal werk.

Begeleiding, coaching en therapie.


Bestel het boek 'Mevrouw Kahler'