Alle Sterren van de Hemel

Een knipoog van een ster
Met mijn rug tegen de muur van ons huis kijk ik naar boven.
tuur ik in de donkerblauwe nacht.
Nooit had ik verwacht hier te zullen staan,
te kijken naar de maan en te wachten op een knipoog van een ster

(Mieke van Hooft)

Alle Sterren van de Hemel is een hulpmiddel voor therapeuten die werken met kinderen
(vanaf 6 jaar), jongeren en volwassenen die een dierbare verloren hebben door de dood. Het spel kan zowel individueel als in een groep of gezin worden aangeboden. Het doel van het spel is contact te maken over het verlies. Voor gezinnen is het doel vooral de onderlinge communicatie stimuleren, in groepen kan het spel fungeren als middel om contact te maken en ervaringen uit te wisselen met lotgenoten.

In mijn praktijk maak ik gebruik van creatieve middelen, en werk ik o.a. met bovengenoemd spel.

Sinds 2010 werk ik als vrijwilliger bij Stichting Achter de Regenboog. De Stichting ondersteunt kinderen en jongeren bij het verwerken van het overlijden van een dierbare, zodat deze ingrijpende gebeurtenis geen belemmering vormt om een gezond volwassen bestaan op te bouwen.

Het steunpunt Noord organiseert regenboogdagen en gezinsweekenden voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar. In kleine groepen van vier tot zes leeftijdgenoten kunnen de deelnemers op verschillende manieren het verlies met elkaar delen en ervaren dat anderen hetzelfde meemaken.

Naast gesprekken in de kring wordt gewerkt met bij de leeftijd passende creatieve middelen. Parallel aan de activiteiten voor de kinderen en jongeren vindt een ouderprogramma plaats, waarin de rol als opvoeder in verliessituaties centraal staat. De begeleiding bestaat uit getrainde vrijwilligers, in nauwe samenwerking met een professionele rouwtherapeut.

Kijk voor meer informatie op www.achterderegenboognoord.nl