Begeleiding bij kanker

Geconfronteerd worden met kanker is bijzonder ingrijpend, dat weet ik uit eigen ervaring. Ik kreeg de diagnose beenmergkanker (ziekte van Kahler) in januari 2011, na een periode van afnemende gezondheid. Mijn lichaam liet me in de steek, ik was er slecht aan toe, en moest ingrijpende behandelingen ondergaan.

Wat volgt is een proces van fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel herstel. Om te beginnen moet je erkennen dat het zo is, en dat roept uiteenlopende gevoelens op: woede, verdriet, angst etc. Het doorleven van deze gevoelens helpen je op weg naar een nieuwe, andere werkelijkheid, en nodigen je uit om je opnieuw te verbinden met het leven, of je voor te bereiden op de dood.

Het hebben van kanker is als balanceren tussen hoop en vrees. De diagnose kanker betekent een crisis, een zoektocht naar een nieuw evenwicht. Dit weet ik uit eigen ervaring en ik vind het dan ook een voorrecht om mensen te begeleiden bij deze zoektocht.

Kernwoorden in mijn manier van werken zijn: aandacht, veiligheid, respect en integriteit. Mijn manier van werken is ontstaan door ervaring en het volgen van verschillende opleidingen. Mijn werk is erop gericht om jou in contact te brengen met je eigen innerlijke wijsheid en aandacht te geven aan wat het leven uit balans brengt.