Papillon

Zoals de rups transformeert tot een vlinder, zo kan de mens die zich niet bewust is van wie hij werkelijk is, transformeren tot de mens die hij bedoeld is te zijn.

(Marcel Derkse)

Het logo van de praktijk. Papillon

Door de eeuwen heen is de vlinder steeds verbonden met transformatie en wederopstanding. In verschillende culturen heeft de vlinder een betekenis. Voor de Maori's was de vlinder het symbool van de ziel, bij de oude Grieken stond het woord psyche voor zowel ziel als vlinder. In China staat het transformatieproces van de rups naar pop en vlinder voor onsterfelijkheid en vrijheid; wanneer de ziel het lichaam van de overledene verlaat fladdert deze als een vlinder naar de hemel. In het Sjamanisme wordt het tere insect gezien als een krachtig hulpdier; de Azteken gebruikten de vlinder om de zielen van verslagen krijgers uit te beelden en ook Christus werd afgebeeld met de vlinder van de wederopstanding in zijn hand.

De vlinder is het symbool voor alle stadia in ons leven: groei, dood en wedergeboorte. Ieder mensenleven kent deze verschillende stadia. Gedurende ons leven kan er sprake zijn van zowel groei, ervaringen van dood maar ook van opstanding. Pas als wij sterven en onze cocon hier op de aarde achterlaten zullen we in al onze schoonheid gekend worden door Degene die ons heeft geschapen en tot leven heeft gewekt.

Een nieuw begin
Een vlinder overleefde eens de winter.
Op het einde van een zeer warme zomer,
had zij zich verborgen op een zolder
van een oud huis.
Toen er nog sneeuw op de weilanden lag,
maar het ook steeds warmer werd,
kwam de vlinder te voorschijn.
"Kijk", zeiden de mensen, "een vlinder".
Ze voelden weer de hoop
dat de lente gauw zal komen,
dat de oorlog voorbij zal gaan,
dat alles open zal bloeien,
dat er weer een betere tijd zal komen.
"Wie is die vlinder?" vroeg iemand.
"Zij is het verlangen in ieder mens,
de hoop, die ons gaande houdt,
de hoop die ons verwarmt",
antwoordde de eerste zachte bries.

(Marinus van den Berg)


Je kunt pas vliegen wanneer je bereid bent je vleugels op te eisen! Als je dat eenmaal doet, kun je niet meer in de duistere schaduwen van je angst blijven zitten. De keuze is aan jou. Wat kies je?