Rouw- en verliesbegeleiding

Ieder van ons moet van tijd tot tijd een verlies verwerken, het verlies van iemand die ons dierbaar is, het verlies van onze gezondheid, of de zin van het leven

(Judith Viorst)

Leren leven met verliezen

Als het leven wordt overschaduwd door de dood, staan mensen voor de opdracht een nieuwe balans te zoeken, te leren leven met het verlies. Rouwen is een natuurlijk proces dat de meeste mensen op eigen kracht en met behulp van de omgeving doormaken. Maar soms lukt dat niet omdat er te weinig steun is waardoor je vast komt te zitten. De levensgebeurtenissen met de meest ingrijpende gevolgen voor de gezondheid zijn verliesgebeurtenissen. Leren leven met verlies vraagt vaak het uiterste van je: de last kan te zwaar zijn om alleen te dragen, de eigen kracht laat het af weten. Als je dan hulp zoekt is dat een daad van moed en niet een teken van zwakte. Moeilijkheden bieden je een keuze: of je wordt weggevaagd door je eigen pijn en verwonding, of je ziet de moeilijkheden als een mogelijkheid om te groeien. Met deze positieve intentie kun je jezelf helen, aan jou de keuze!

Onverwerkt verlies uit zich vaak in de volgende klachten: angst, verdriet, boosheid, schuld, schaamte, slapeloosheid, (over)vermoeidheid, hoofdpijn, maag- en darmklachten, rugpijn, hoge bloeddruk, hartkloppingen, transpiratie, hyperventilatie, duizeligheid, lusteloosheid, prikkelbaarheid, gejaagdheid, eenzaamheid, depressie, burnout.

Begeleiding

Het doel van de begeleiding is het opnieuw ontwikkelen van draagkracht om het eigen leven zinvol vorm te geven binnen de grenzen van jouw persoonlijke mogelijkheden. Het gaat erom dat je het gevoel krijgt dat je weer verder kunt, de draad weer oppakt en nieuwe verantwoordelijkheden durft aan te gaan. Kernwoorden in mijn manier van werken zijn: aandacht, veiligheid, respect en integriteit. De basis van mijn manier is o.a. gevormd door de opleiding tot psychosociaal therapeut bij het Centrum Marieke de Bruijn. Deze ervaringsgerichte methode brengt je in contact met jezelf en helpt je om bij je eigen antwoorden te komen. De middelen die worden gebruikt zijn gesprekken, oefeningen, visualisatie, creatieve middelen, meditatie en lichaamswerk.